Disclaimer

Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze
rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.
Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten,
vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeelding en zijn
louter ter illustratie. De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze
site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Th. Lubbe Reizen.
Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden
in welke vorm dan ook. Deze website kan links bevatten naar niet
Th. Lubbe Reizen sites. Th. Lubbe Reizen is op geen enkele manier
verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze website of voor
de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden
intentie. Door Th. Lubbe Reizen per e-mail verzonden Informatie is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie
door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Th. Lubbe Reizen
staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van
verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden
Informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Wanneer u vragen c.q. opmerkingen heeft ten aanzien van deze disclaimer
kunt u gerust contact met ons opnemen


Th. Lubbe Reizen
Keerweer 6
2381 GC Zoeterwoude
Tel.: 071 - 5801459 \ 5809304
Startpagina.
Dagtochten.
Offerte.
Historie.
Milieu.
Contact.